Zapisy

Będę uczestniczyć (co najmniej jedno wymagane) / I will participate (minimum one required)
w pierwszym dniu konferencji / in the first day of the conference (23.02)w drugim dniu konferencji / in the second day of the conference (24.02)w wydarzeniach festiwalu wielokulturowego w Krakowie / in the multicultural festival (25.02)

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń, które odbędą się w ramach III dnia Konferencji „Otwarty Kraków” w dniu 25 lutego 2017r. Można zgłaszać pokazy filmów, koncerty, imprezy, warsztaty, pokazowe lekcje języka polskiego i innych języków, dni otwarte szkół językowych i instytucji, działania pokazujące potencjał wielokulturowości i różnorodności społecznej i inne formy, które wpisują się w ideę wydarzenia.

Aby zgłosić wydarzenie, przejdź do formularza.