Program

23-25 lutego 2017 r.

23 lutego 2017, czwartek

Otwarty Kraków – potencjał różnorodności

10.00 – 10.10 rozpoczęcie, dr Małgorzata Jantos – Radna Miasta Krakowa

10.10 – 10.15 otwarcie konferencji, prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

10.15 – 10.45 Lucyna Gajda, Wicedyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

10.45 – 11.15 Mateusz Płoskonka, Otwarty Kraków

11.15 – 11.45 Mamadou Diouf, Koordynator, Centrum Wielokulturowe w Warszawie

11.45 – 12.15 Różnorodność kulturowa i wielojęzyczność na polskim rynku pracy, Scott Newman – Dyrektor State Street Polska.

12.15 – 12.45 Moje 30-lat w Polsce, Ziyad Raoof – Pełnomocnik Regionalnego Rządu Kurdystanu w Polsce

12.45 – 13.15 Jak się tu żyje – Susanne i Mark Edworthy

13.15 – 13.45 Jak się tu żyje – David McGirr, Krakow Expats Directory

13.45 – 14.15 przerwa kawowa

14.15 – 16.15 panel dyskusyjny z udziałem członków korpusu dyplomatycznego

Uczestnicy:

Konsul Generalny Francji Frédéric de Touchet

Konsul Generalny Ukrainy Oleh Mandiuk

Konsul Generalna Węgier Adrienne Körmendy

Michael Groß – Konsul Generalny Niemiec

Konsul Generalny Austrii Andrzej Tombiński

Konsul Generalny Słowacji Ivan Škorupa,

Konsul Generalny USA Walter Braunohler

Konsul Honorowy Republiki Chile Andrzej Zdebski

Konsul Honorowy Danii, Finlandii, Islandii i Szwecji Janusz Kahl

Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga, Szymon Malecki

Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce Zijad Raoof

Konsul Honorowy Norwegii Marian Mikołajski

Konsul Islamskiej Republiki Pakistanu Leopold Sułkowski

16.15 zakończenie pierwszego dnia konferencji

Miejsce:
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4
Język obrad: polski, angielski

Pobierz PDF z informacjami o ekspertach konferencji

24 lutego 2017, piątek

Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole

10.00 – 10.20 powitanie gości, rozpoczęcie, dr Katarzyna Król – Wiceprezydent Krakowa ds. edukacji

10.20 – 13.00 debata ekspercka, prowadzenie prof. UW dr hab. Przemysław E. Gębal; eksperci: prof. Władysław Miodunka, prof. Halina Grzymała-Moszczyńska, prof. UP dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, Katarzyna Oyrzanowska, UNHCR, Andrzej Janczy, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie

13.00 – 13.45 przerwa

13.45 – 14.15 Psychologia migracji, prof. Halina Grzymała-Moszczyńska

14.15- 15.00 Czego potrzebuje szkoła przyjmująca uczniów z doświadczeniem migracji (warsztaty), prof. UP dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, dr hab. Marta Szymańska

15.00 – 15.30 Migracje Ukraińców, prof. Irina Manokha, Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii, Kijów

Miejsce:
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4
Język obrad: polski, angielski

25 lutego 2017, sobota

Festiwal wielokulturowy w Krakowie

Na terenie miasta odbędą się: pokazy filmów, koncerty, imprezy, warsztaty, pokazowe lekcje języka polskiego i innych języków, dni otwarte szkół językowych i instytucji, działania pokazujące potencjał wielokulturowości i różnorodności społecznej.

Organizatorzy:

Rada Miasta Krakowa
Stowarzyszenie Interkulturalni pl
Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Urząd Miasta Krakowa
Wielokulturowy Kraków

Partner wydarzenia:

Stowarzyszenie Willa Decjusza
Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński
Instytut Filologii Polskiej, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Uniwersytet Pedagogiczny
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński
Międzynarodowe Centrum Kształcenia, Politechnika Krakowska
Inicjatywa „Witajcie w Krakowie”
Kraków Expats Directory
Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii z Kijowa

Uwaga: Udział w konferencji jest bezpłatny i wymaga rejestracji – formularz rejestracyjny: http://otwartykrakow.eu/zapisy/.

Download the agenda in English